Opcje
Twoje miejsce: Strona główna » Oferta » Oprogramowanie » Kadry i płace WF-GANG PRESTIŻ
sobota, 22 Cze 2024

Kadry i płace WF-GANG PRESTIŻ


  • Szczegóły produktu
  • Zadaj pytanie o ten produkt
  • Komentarze klientów

WF-GANG to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych.

WF-GANG dla Windows (SQL) jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.

WF-GANG jest systemem elastycznym, dopasowanym do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

Program WF-GANG zapewnia sprawne zarządzanie pracownikami i listami płac, ewidencję nieobecności, współpracę z rejestratorami czasu pracy przy jednoczesnej ochronie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto WF-GANG umożliwia współpracę z programem Płatnik, elektroniczny transfer do PFRON oraz obsługę umów cywilnoprawnych.

Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO

WF-GANG jest w pełni zintegrowany z systemem finansowo-księgowym WF-FaKiR dla Windows (SQL) Program współpracuje również z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows i Systemem Obsługi Magazynów i Sprzedaży WF-MAG dla Windows w zakresie wymiany danych firmy, pracowników i adresów.

WF-GANG dla Windows dostępny jest w trzech wariantach: BIZNES, BIURO i PRESTIŻ skalowalnych w zalezności od wielkości firmy i jej potrzeb.

Zarys funkcjonalności programu:

• Obsługa do 3 firm (wariant BIZNES) lub dowolnej ilości firm (wariant BIURO, PRESTIŻ)
• Wystawianie wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem gospodarki kadrowo-płacowej, a w szczególności:
– umowy o pracę, przeszeregowania
– zaświadczenia, świadectwa pracy
– miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
– zbiorcze i indywidualne listy płac
– deklaracje PIT (4R, 11, 40, 8AR)
– kartoteki zarobkowe, podatkowe, zasiłkowe
– deklaracje DEK-I/II
– meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
– drukowanie przelewów wynagrodzeń
– ... i wiele innych
• Obsługa umów cywilno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długookresowych kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych
• Szczegółowe (dni, godziny, urlopy na żądanie) rozliczanie urlopów wypoczynkowych
• Automatyczne rozliczanie nieobecności wraz z naliczaniem zasiłków ZUS tj.: chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, macierzyńskie
• Zasiłki rodzinne (dodatki do zasiłków)
• Współpraca z programem Płatnik
• Sporządzanie imiennych raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
• Eksport danych do programu PFRON – SOD
• Współpraca z systemami Homebanking
• Możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów (kreatory, generatory raportów – w tym generator oparty o warstwę graficzną w formacie WORD)
• Łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu
• Pełna dowolność konstruowania algorytmów
• Możliwość definiowanie i drukowania dowolnych dokumentów i zestawień statystycznych prezentujących w różnych przekrojach dane zarejestrowane w programie
• Raporty graficzne w formacie WORD
• Tworzenie raportów w formacie WORD – dotyczy wersji PRESTIŻ
• Archiwum dokumentów zewnętrznych (scany, .dot, .xls) – dotyczy wersji PRESTIŻ
• Rozszerzone, konfigurowalne logi systemowe – dotyczy wersji PRESTIŻ

Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl.

Firma www.signform.pl Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2000 roku i zawiera już ponad 5 000 wzorów dokumentów oraz pism stosowanych w każdej działalności gospodarczej oraz do użytku prywatnego.

Korzyści z użytkowania programu WF-GANG:

• Prosta instalacja przy bardzo bogatej funkcjonalności
• Szeroka gama raportów
• Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
• Liczne kreatory umożliwiające łatwe i tworzenie własnych zestawień, schematów księgowań, składników płacowych czy raportów
Informacja: Schrup ciasteczko razem z nami! Ta strona używa cookies, nie musisz się obawiać - one Ciebie nie ugryzą :) Więcej o nich przeczytasz w naszej polityce prywatności..

Zakceptuj pliki ciasteczka od naszej strony.

EU Cookie Directive Module Information