Opcje
Twoje miejsce: Strona główna » Najczęsciej zadawane pytania.
sobota, 13 Lip 2024

Najczęsciej zadawane pytania.

Dlaczego raport okresowy skrócony jest raportem niefiskalnym i nie może być dokumentem dla Urzędu Skarbowego? Dlaczego muszę drukować całe metry raportu szczegółowego okresowego?

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lipca 2002 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, dokładnie określa, jak maja wyglądać poszczególne wydruki z kasy, jakie maja się na nim znajdować deskryptory.

W Rozporządzeniu tym kreślono, że raportem fiskalnym są tylko raporty dobowe, raport pełny okresowy oraz raport pełny miesięczny. Raporty te posiadają pełne oznaczenia fiskalne: deskryptor FISKALNY, logo PL oraz pełną formę numeru unikatowego (trzy litery i osiem cyfr). Raporty skrócone maja mieć deskryptor NIEFISKALNY i posiadać tylko część cyfrową numeru unikatowego.

Czym się różni kasa fiskalna od drukarki fiskalnej?

Kasa fiskalna to urządzenie, które może działać samodzielnie. Rejestrację sprzedaży na kasie realizuje się poprzez wprowadzanie kodów sprzedawanych towarów (lub usług) bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą skanera. Nazwy sprzedawanych towarów/usług należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy. Drukarka rejestrująca to fiskalne uzupełnienie stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i oprogramowaniu realizującym sprzedaż. Paragon wystawiany jest w programie komputerowym, drukarka jedynie drukuje gotowy paragon, rejestrując sprzedaż w swojej pamięci.

Jak wyłączyć pozycje „NARASTAJĄCO” na raporcie fiskalnym dobowym kasy z elektroniczną kopią?

Nie ma możliwości wyłączenia tej pozycji. Drukowanie tych sum jest obowiązkiem urządzeń fiskalnych z elektroniczną kopią, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów.

Jak często należy dokonywać przeglądów kasy oraz kto za to odpowiada: podatnik czy serwis?

Obowiązkowego przeglądu kasy należy dokonywać raz do roku. Przeglądu dokonuje uprawniony serwis na żądanie podatnika (rozporządzenie MF z 4.07.2002, Dz.U. nr 108 poz 948 z 17.04.2002).

Czy można rozszerzyć pamięć bazy towarowej w kasach?

Niestety, nie można. Pamięć bazy towarowej w kasie nie jest rozszerzalna. Nie ma możliwości ani technicznych ani prawnych do wykonania takiej operacji.

Jak wyzerować wartość pozycji „NARASTAJĄCO” na raporcie fiskalnym dobowym urządzenia z elektroniczną kopią paragonu?

Nie ma możliwości wyzerowania drukowanych tam wartości. Jest to suma sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT od początku aż do końca działania urządzenia fiskalnego.

Jak komunikować się z kasą/drukarką fiskalną po porcie USB? Po samym podłączeniu kabelka nie ma komunikacji.

Aby komunikować się z kasą/drukarką fiskalną po porcie USB należy pobrać sterowniki do portu USB w urządzeniu fiskalnym ze strony www.novitus.pl -> Centrum Obsługi Klienta -> Kasy/drukarki fiskalne. Następnie podłączyć urządzenie do komputera właściwym kabelkiem i uruchomić je. W systemie zostanie wykryte urządzenie USB, należy wskazać mu pobrane sterowniki. Zainstalują się w systemie dwa wirtualne porty COM (np. COM7 i COM8). Program do komunikacji z kasą/drukarką ustawić na niższy z portów. W samym urządzeniu należy (zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia) przestawić komunikację z PC na port USB (domyślnie urządzenia skonfigurowane są na komunikację po porcie RS).

W jaki sposób usunąć numery unikatowe kas oraz taksometrów drukujące się pod raportem dobowym w kasie VEGA TAXI jako urządzenia współpracujące?

Niestety, nie ma możliwości usunięcia tych numerów. Numery te zostały zapisane do pamięci fiskalnej po podłączeniu tych urządzeń do kasy (lub kas do taksometrów). Jeśli kasy podłączane były w serwisie „na próbę” to można dokonać w książce serwisowej kasy zapisu o tym fakcie z podaniem numerów unikatowych/seryjnych podłączanych urządzeń serwisowych.

Czy można zwiększyć ilość portów RS232 w zakupionej kasie?

Z prawnego punktu widzenia nie można tego robić. W decyzji Ministra Finansów dopuszczających te kasy do sprzedaży dopuszczone jest występowanie tych kas z 1 lub z 3 złączami RS232. Jednak dalej jest zapis, że wyboru i konfiguracji tych opcji dokonuje się przed przekazaniem kasy klientowi (generalnie w procesie produkcji). Jeśli zaś chodzi o pozostałe kasy, to nie ma nawet technicznych możliwości dokonania tej operacji.

W jaki sposób anulować wydrukowany paragon na kasie fiskalnej?

Paragon można anulować (bądź stornować) tylko przed jego zakończeniem. Na żadnym urządzeniu fiskalnym nie ma opcji zwrotu ani anulowania czy usunięcia wydrukowanego (zakończonego) paragonu.
W przypadku wystawienia błędnego paragonu, (bądź zwrotu towaru) jedynym wyjściem jest sporządzenie protokołu na okoliczność wydrukowania błędnego paragonu, dołączyć do protokołu ORYGINAŁ błędnego PARAGONU i księgowo odliczyć jego wartość od obrotu i sprzedaży w poszczególnych stawkach PTU z raportu dobowego z tego dnia (należy również pamiętać o każdorazowym odliczaniu tych wartości od raportów okresowych i miesięcznych sporządzanych za okres obejmujący ten błędny paragon).

Informacja: Schrup ciasteczko razem z nami! Ta strona używa cookies, nie musisz się obawiać - one Ciebie nie ugryzą :) Więcej o nich przeczytasz w naszej polityce prywatności..

Zakceptuj pliki ciasteczka od naszej strony.

EU Cookie Directive Module Information