Opcje
Twoje miejsce: Strona główna » Oferta » Oprogramowanie » Finanse i księgowość WF-FaKir PRESTIŻ
środa, 06 Gru 2023

Finanse i księgowość WF-FaKir PRESTIŻ


 • Szczegóły produktu
 • Zadaj pytanie o ten produkt
 • Komentarze klientów

Krótka charakterystyka programu finansowo – księgowego WF-FaKir dla Windows

Program WF-FaKir dla Windows jest programem finansowo – księgowym przeznaczonym do obsługi księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.
Może być stosowany:

 • jako element składowy systemu zarządzania firmami Asseco WAPRO i współpracować z innymi aplikacjami tego systemu,
 • niezależnie, jako samodzielny program finansowo – księgowy.

Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Wieloletni rozwój programu, w dużej mierze oparty o doświadczenia szerokich rzesz jego użytkowników, ukierunkowany jest na:

 • pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego. Pozwoliło to obniżyć do minimum pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów w programie;
 • udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo – księgowych, wymaganych w procesach zarządzania firmą;

Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:

 • mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków;
 • automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów;
 • mechanizmów automatycznie dekretujących „koszty do rozliczenia w czasie” (np. prenumeraty, abonamenty itp.);
 • mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań (miesięcznych i rocznych);
 • mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe;
 • mechanizmów automatycznego, dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów (Moduł MAGIK II opisany niżej. Dotyczy pracy programu w systemie Asseco WAPRO);
 • moduł tworzenia raportów użytkownika;
 • szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy oraz mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych

Wykazy podstawowych funkcjonalności programu znajdują się odpowiednio dla wariantów programu na stronach:

natomiast dokładny wykaz różnic pomiędzy poszczególnymi wariantami znajduje się na stronie „Różnice między wariantami”.

Wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi współczesnej księgowości, do których należą między innymi:

 • stały monitoring kosztów, wyniku finansowego, rentowności i rozliczeń inwestycji firmy;
 • nadzór nad rozrachunkami, zobowiązaniami i należnościami firmy;
 • wykorzystanie danych księgowych do analizy działalności operacyjnej firmy;
 • planowanie przyszłych działań operacyjnych, na podstawie aktualnych danych finansowo – księgowych firmy oraz analizie danych historycznych;

program został wyposażony w wbudowane moduły takie jak:

 • tworzenia planów budżetowych wraz z kontrolą ich wykonania;
 • rozliczania projektów firmy;
 • ewidencjonowania przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez użytkownika miejscach powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK), które niezależnie od możliwości rejestrowania kosztów na kontach księgowych zespołu 5, umożliwiają dodatkowe ich rejestrowanie w innym układzie, w sposób bardziej szczegółowy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET);
 • analiza wskaźnikowa, która umożliwia pełną analizę kondycji finansowej firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET);
 • możliwość tworzenia własnych zestawień użytkownika, które umożliwiają tworzenie rozbudowanych zestawień jak na przykład szczegółowych rachunków wyników, analiz rentowności poszczególnych rodzajów działalności firmy i dowolnych innych zestawień opartych o dane finansowo - księgowe;

Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia możliwości analitycznych systemu poprzez rozbudowanie go o program
WF-Analizy. Po zainstalowaniu programu WF-Analizy na wspólnej bazie z programem WF-FaKir dla Windows dodatkowo można uzyskać możliwość wykonywania przekrojowych, wielowymiarowych analiz w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych i wykresów, niezbędnych do oceny zmian trendów procesów zachodzących w firmie, analiz porównawczych i innych.

Program, ze względu na swoją rozbudowaną funkcjonalność, pełną automatyzację operacji księgowych, ergonomię pracy sprawdził się również w pracy w biurach rachunkowych. Potwierdzeniem tego jest lista biur rachunkowych korzystających w swojej codziennej pracy z oprogramowania Asseco WAPRO, które przystąpiły do „Programu dla biur rachunkowych Asseco WAPRO”.

 

WF-Fakir dla Windows w systemie zarządzania firmą Asseco WAPRO

Powyżej wymienione zostały wszystkie moduły i funkcje automatyzujące pracę księgowych, w które wyposażony jest
WF-FaKir dla Windows. Mają one wpływ na przeprowadzane operacje na znajdujących się w programie danych, natomiast poniżej omówimy pełną automatyzację importu i dekretowania danych importowanych do programu z innych aplikacji systemu Asseco WAPRO.

Linie produktowe systemu do zarządzania firmami Asseco WAPRO

System do zarządzania firmą Asseco WAPRO składa się z kilku aplikacji, które użytkownicy mogą dowolnie kompletować, zależnie od stawianych swojemu systemowi wymagań. Podzielony jest on na kilka linii produktowych różniących się funkcjonalnością, które dostosowane są do wymagań różnych grup użytkowników. WF-Fakir dla Windows występuje w następujących liniach produktowych:

* Opisy linii produktowych znajdują się na stronach dostępnych z powyższych przekierowań.

Pełna funkcjonalność i automatyzacja współpracy programu WF-Fakir z systemem Asseco WAPRO

Pełną funkcjonalność i wszystkie zalety programu WF-FaKir dla Windows dostępne są podczas pracy programu w systemie Asseco WAPRO. Jest on tak zaprojektowany, aby wszystkie aplikacje wchodzące w jego skład współdziałały ze sobą w sposób jak najbardziej pełny i zautomatyzowany.

Automatyzacja współpracy systemu polega na możliwości:

 • pełnej wymiany danych (w dowolnym momencie) pomiędzy poszczególnymi aplikacjami a programem finansowo – księgowym,
 • synchronizacji wspólnych danych - niektórych kartotek (np. kontrahentów, pracowników), rozrachunków i innych;
 • automatycznym, dynamicznym dekretowaniu wszystkich importowanych dokumentów;

Program WF-Fakir wyposażony jest w moduł MAGIK II, który jest odpowiedzialny za obsługę importu i automatycznego dekretowania dokumentów. Przy jego pomocy możliwe jest nie tylko proste definiowanie schematów księgowań, ale również definiowanie dekretów warunkowych. Moduł dynamicznie analizuje importowane dokumenty i odpowiednio je dekretuje, wylicza również różnice z zaokrągleń, rozksięgowuje dokumenty a nawet dynamicznie tworzy odpowiednie ich opisy.

W praktyce oznacza to, że bez wprowadzenia z klawiatury do programu finansowo – księgowego jednego znaku, bez wpisywania danych kontrahentów, w ciągu kilku lub kilkunastu minut, w programie mogą znaleźć się zadekretowane wszystkie dokumenty magazynowe, handlowe i finansowe wystawione w programie WF-Mag dla Windows z dowolnie wybranego okresu. A zdarza się, że poza obsługą magazynu, obsługą konwencjonalnej sprzedaży (krajowej i zagranicznej) na kilkunastu a nawet kilkudziesięciu stanowiskach, zarządza on równocześnie sprzedażą wielu handlowców mobilnych oraz kilku sklepów internetowych i ilość zarejestrowanych dokumentów jest bardzo duża.

W praktyce, księgowym pozostaje tylko sprawdzenie zaimportowanych dokumentów i ich zatwierdzenie. Import dokumentów może być przeprowadzany z dowolną częstotliwością, wobec tego dane zaksięgowane w programie finansowo – księgowym mogą być zawsze aktualne.

Osiągniecie pełnej integracji i funkcjonalności uzależnione jest w dużym stopniu od zastosowanej przez użytkownika konfiguracji swojego systemu.

W dalszej części przedstawimy podstawowe informacje na temat różnic w funkcjonalności systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO, przy różnych konfiguracjach instalacji. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w „Podręczniku użytkownika. Oprogramowanie dla firm Asseco WAPRO”.

Konfiguracja systemu Asseco WAPRO a różnice w funkcjonalności systemu.

Poszczególne aplikacje systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO, zależnie od wymagań użytkownika, mogą być instalowane:

 • W jednej, wspólnej bazie danych (struktury wszystkich programów znajdują się w jednej bazie danych);
 • W rozłącznych bazach danych (struktury wszystkich programów znajdują się w oddzielnych, niezależnych bazach danych);

W zależności od powyżej opisanych przypadków, import danych do programu finansowo – księgowego będzie odbywać się:

 • Praca na rozłącznych bazach danych – okresowa wymiana danych za pośrednictwem plików danych;
 • Praca na wspólnej bazie danych – wymiana danych w dowolnym momencie („na żądanie”) w obrębie bazy danych bez pośrednictwa plików danych;

Synchronizacja wspólnych danych, która obniża ogólny nakład pracy w firmie na wprowadzanie dokumentów i danych do systemu (dane są wprowadzane tylko jeden raz, nie trzeba ich powielać) możliwa jest tylko w przypadku pracy na jednej, wspólnej bazie danych.

Jak z tego wynika, pełną funkcjonalność systemu Asseco WAPRO można osiągnąć przy instalacji całego systemu w jednej, wspólnej bazie danych.

Zwracamy uwagę, że taki model pracy całego systemu jest możliwy również w przypadku kiedy dział księgowości (wewnętrznej lub zewnętrznej) zlokalizowany jest w innym miejscu niż firma (serwer baz danych). Korzystając na przykład z usług terminalowych, nawet firmy które mają wiele rozproszonych oddziałów, działów, filii czy sklepów mogą skonfigurować swój system do pracy na jednej, wspólnej bazie danych.

Konfiguracja takiego systemu może być złożona, w takim przypadku zachęcamy do korzystania z pomocy sieci naszych Partnerów na terenie całego kraju. Wykaz Partnerów wraz z wyszukiwarką znajduje się na stronie
Znajdź Partnera Asseco WAPRO”.

Korzyści z użytkowania programu WF-FaKir dla Windows

 • Zwiększona efektywność i dokładności pracy księgowego, poprzez zautomatyzowanie wszystkich operacji niewymagających jego decyzji.
 • Równomierne rozłożenie pracy księgowych w całym okresie obrachunkowym, wynikające z możliwości importowania i księgowania dokumentów praktycznie natychmiast po ich zarejestrowaniu w systemie zarządzania sprzedażą (dotyczy pracy w jednym systemie z programem WF-Mag dla Windows).
 • Skrócenie czasu potrzebnego na wprowadzania dokumentów i ich dekretowanie. Zaoszczędzony tym sposobem czas może być przeznaczony na przeprowadzanie istotnych z punktu widzenia działania firmy bieżących analizy jej wyników ekonomicznych , na przykład przy pomocy modułu WF-Analizy.
 • Zmniejszenie nakładów pracy w firmie związanych z wprowadzaniem danych wynikające z możliwości pracy na wspólnej bazie danych z programem zarządzania sprzedażą (dotyczy pracy z programem WF-Mag dla Windows).Informacja: Schrup ciasteczko razem z nami! Ta strona używa cookies, nie musisz się obawiać - one Ciebie nie ugryzą :) Więcej o nich przeczytasz w naszej polityce prywatności..

Zakceptuj pliki ciasteczka od naszej strony.

EU Cookie Directive Module Information